savistis - tis - tron
savistis - tis - tron
acrylic on backdrop paper
variable
2012